Uudis

Port Artur Grupp süüdistab Pärnu parkimismaja ehitajat rikkumistes
01.09.08

Autor: Pärnu Postimees

Port Artur Grupp tegi täna Pärnu linnavalitsusele ettepaneku tühistada Pärnu parkimismaja hoonestusõiguse leping ja kuulutada välja uus konkurss hoonestaja leidmiseks kuna praegune hoonestaja rikub lepingu tingimusi.

Port Artur Grupi teatel tahab Pärnu kesklinnas, Lai 7, kerkiva parkimismaja hoonestusõiguse omanik osa parkimiskorruseid välja ehitada hoopis kaubanduspindadena

Pärnu linnavalitsus korraldas 2006. aastal hoonestusõiguse konkursi, leidmaks arendajat, kes rajaks Pärnu linna Lai 7 kinnistule avaliku parkimismaja. Hoonestusõiguse konkursil osales neli pakkujat, nende seas ka  Port Artur Grupp.

Konkursi võitja OÜ Win Markets võttis endale lepingulise kohustuse püstitada selle aasta 30. juuniks parkimismaja kuni 640 autole ja seda vastavalt kehtivale detailplaneeringule. Tänaseks ei ole parkimismaja Pärnu kesklinnas valminud.

„Arendaja OÜ Win Markets kavandab läbi avalikustamisel oleva detailplaneeringu muudatuse parkimismaja osa korruseid muuta hoopis kaubanduspindadeks, vähendades niiviisi detailplaneeringuga ettenähtud parkimiskohtade arvu parkimismajas ja suurendades seetõttu hoonealust pinda kõrvalkinnistute arvelt,“ teatas Port Artur Grupi esindaja.

Kaubanduspindade rajamine ja hoone laiendamine üle kinnistu piiride on vastuolus hoonestusõiguse konkursi tingimustega, kus selgesõnaliselt oli keelatud kaubanduspindade rajamine Lai 7 parkimismajja.

Sellises olukorras leiab hoonestusõiguse konkursil osalenud Port Artur Gupp, et Lai 7 parkimismaja praegune arendaja on rikkunud linna poolt seatud olulisi hoonestusõiguse tingimusi ning hoonestusõigus peaks minema tagasi linnale.

Samuti leiab firma, et oleks mõistlik kuulutada välja võimalikult kiiresti uus hoonestusõiguse konkurss, et leida arendaja, kes suudaks välja ehitada parkimismaja, mis vastab esialgsetele konkursi tingimustele ja linnaelanike ootustele parkimiskohtade osas.